Deutsch – warum nicht? Pjesa 2 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

Deutsch – warum nicht? Pjesa 2 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

DW.COM | Deutsche Welle
1


Andrea ka shumë punë. Ai duhet të kujdeset për klientët në hotel, të gjejë një dhomë për prindërit e tij dhe të bëjë një intervistë me Karlin e Madh. Veç kësaj, prindërit do të mësojnë se kush është Eksa dhe si e ka njohur Andrea atë. Elemente të rëndësishme gramatikore: foljet gjysmëndihmëse (modale), koha e kryer, rasa dhanore.

http://www.dw.de/dw/0,,3670,00.html?maca=alb-DKpodcast_dwn2_alb-4079-xml-mrss