Gosip Tech

Gosip Tech

Hoang Van Son
1


Xin chào mọi người, mình là Sơn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Gosip Tech. Đây sẽ là nơi mà mình sẽ cung cấp thông tin "lúa hóa" nhất về thị trường công nghệ. Công nghệ có ở xung quanh chúng ta, nó luôn phát triển ngay cả khi chúng ta đang ngủ. Vì vậy mình lập nên podcast này, để giúp cho 85% dân số, những người không thực sự hiểu hết về công nghệ, có thể tiếp cận và chuẩn bị đón đầu xu hướng. Việt Nam mình có câu "Không được để ai bị bỏ lại phía sau" và mình cũng vậy. --- Contact via: Mail: tech.gosip@gmail.com Instagram: @tech.gosip Website: https://bit.ly/gosiptech

https://bit.ly/gosiptech