Nguy Cơ talkshow

Nguy Cơ talkshow

VnExpress X S-World
1


Talk show Nguy - Cơ được thực hiện bởi VnExpress và S-World. NGUY - là cơn bão trong thương trường CƠ - là vận hội của doanh nghiệp Chúng ta sẽ là ai khi cơn bão đi qua?

https://anchor.fm/nguycotalkshow