Didar e Jaan - Zhaleh Alipour -دیدارجان

Didar e Jaan - Zhaleh Alipour -دیدارجان" پادکست روانشناسی و عرفانی ژاله علیپور"

Zhaleh Alipour
1


زمانی که شما شناخت درستی از خودتان نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی می کنید نخواهید داشت برنامه روانشناسی و عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگیتان هدایت می کند. www.zhalehalipour.com

https://www.zhalehalipour.com