Czytamy całe Pismo Święte

Czytamy całe Pismo Święte

Langusta na palmie
1


Przeczytajmy razem całe Pismo Święte! Od 1 października 2020 czytamy Pismo Święte, codziennie 1 rozdział życiodajnego SŁOWA BOGA. Wykorzystano Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła (Edycja Świętego Pawła). Pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu.

https://www.spreaker.com/show/przeczytaj-pismo-swiete-z-langusta