قصه‌های ایرانی

قصه‌های ایرانی

محسن سعادت
1


قصه‌های شفاهی که تا امروز دوام آورده‌اند میراث فرهنگی، هنری و خیال‌پردازی اجداد ما هستند. باید آواها، معناها و روایت‌های جان‌سختی باشند که هنوز از خلال قرن‌ها بر زبان آدم‌ها جاری می‌شوند. ما در این پادکست برخی از آنها را که بازمانده‌اند، انتخاب و برای شما نقل می‌کنیم.این پایان ماجرا نخواهد بود. از فصل چهارم یعنی از اپیزود 125 به بعد، دربارۀ کارکردها، مضامین، ویژگی‌های زبانی، هنجارها و ناهنجاری‌ها و در برخی موارد ریشه‌های اساطیری این قصه‌ها صحبت خواهیم کرد. گاهی ویژگی‌های فرهنگی و فکری ساکنان این سرزمین از میان کلمات این قصه‌ها بهتر قابل ردیابی و شناسایی است تا از خلال ابیات شاهنامه، رباعیات خیام، بوستان یا گلستان سعدی. پس این شما و این خیال و اندیشۀ اجداد عوام ما.www.giyomebaz.ir

https://shenoto.com/channel/podcast/ghesehayeirani