شعر و ادبیات کوردی

شعر و ادبیات کوردی

سیوان فتاحی
1


پادکستی در باب شعر و ادبیات کوردی

https://shenoto.com/channel/podcast/Kurdishpoetry