مثنوی خوانی | Masnavi Khani

مثنوی خوانی | Masnavi Khani

Ali Erfanian
1

اين بار مولانا را نخوانيم، بلكه بفهميم مثنوي را بيت به بيت گوش كنيم و پيام مولانا با زبان ساده دريابيم گر شدی عطشان بحر معنوی فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی برنامه انتشار قسمت های جدید در فصل پاییز، همچنان چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 7 عصر

https://anchor.fm/jazire-masnavi