หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (สมเด็จพระญาณวชิโรดม)

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (สมเด็จพระญาณวชิโรดม)

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
1


จุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่ พระธรรมเทศนาโดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ และประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตแห่งประเทศแคนาดา ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น

https://anchor.fm/wp160