Utbryterne

Utbryterne

Hjelpekilden Norge
0


Fra trossamfunn til storsamfunn. I podcasten Utbryterne møter vi mennesker som har brutt med norske religiøse miljøer preget av streng kontroll. Hvordan er det å leve i et slikt miljø? Hvordan blir livet etterpå? Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt felleskap. Besøk hjemmesiden www.hjelpekilden.no for mer informasjon.  Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.

http://www.hjelpekilden.no/