Overheid en openbaarheid

Overheid en openbaarheid

Cornelis van der Sluis
1


Update over de Wet openbaarheid van bestuur en andere wetten. Alles over overheidsdata, openbaarheid en geheimhouding.

www.overheidenopenbaarheid.nl