หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส opaso.org

หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส opaso.org

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส
1


พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส วัดเพื่อพระนิพพาน ประเทศเยอรมนี และ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร พระธรรมเทศนา หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส เช่น อยู่กับรู้, ติววิชาพระโสดาบัน, เดินตามมรรค, ตัดภพตัดชาติ, บ่มวิมุตติ (จัดทำโดยคณะศิษยานุศิษย์)

http://www.opaso.org/