Sinata | سیناتا

Sinata | سیناتا

Sinata | سیناتا
1


من سینا شفیع‌زاده هستم و در هر قسمت از پادکست سیناتا تلاش می‌کنم تا از فکر کردن بیشتر لذت ببریم.

https://t.me/sinatapodcast