Präster med gäster

Präster med gäster

Två präster i Svenska kyrkan utforskar livet och tron.
1


Präster med gäster är en podcast där prästerna Annafia Trollbäck och Rebecka Tudor bjuder in en person eller fenomen som de sätter sig i förbindelse med. Associerar fritt, tänker högt och drömmer stort.

https://soundcloud.com/praster_med_gaster