موسیقی گردی | Musiqigardy

موسیقی گردی | Musiqigardy

Aref Khadjenejad
1


موسیقی گردی پادکستی است که قراره در اون از قدیم و جدید و از همه جای دنیا بدون حد و مرز جغرافیایی به دنبال موسیقی خوب بگردیم و راجع به سبک ها و سازها و کلا موسیقی بیشتر بدونیم و بشنویم. ارادت telegram: t.me/musiqigardy عارف

https://podcasters.spotify.com/pod/show/musiqigardy