Khaterate Youtab | پادکست خاطرات یوتاب

Khaterate Youtab | پادکست خاطرات یوتاب

PersianBMS
1


پادکست خاطرات یوتاب روایتگر حکایت‌های یوتاب دختری جوان است که با عشق و امید و تردید مواجه شده. یوتاب که دختری دانشجو است بر اثر یک تصادف رانندگی در بیمارستان بستری و در آنجا با دکتر نادری آشنا می شود.

https://persianbahaimedia.org/?cat=171