Zabane Ghesseha | پادکست زبان قصه‌ها

Zabane Ghesseha | پادکست زبان قصه‌ها

PersianBMS
1


در این سری برنامه ها شما دوستان عزیز پیام‌های متفاوتی در زمینه‌های گوناگون زندگی خواهید شنید این پیام‌ها از طریق داستان‌هایی که گرچه ممکن است واقعی نباشند ولی همه ما کم و بیش آنها را در زندگی تجربه کرده‌ایم به گوش شما میرسند.

https://persianbahaimedia.org/?cat=3845