پادکست فوتبال لب

پادکست فوتبال لب

Football Lab Podcast
1


پادکست فارسی هفتگی تحلیل فوتبال باشگاهی اروپا - فوتبال یک بازی ساده است که ۲۲ نفر برای ۹۰ دقیقه دنبال توپ می‌دوند و ما آن‌را برایتان تحلیل می‌کنیم!

https://footballlabpod.podbean.com