صدای نوجوون

صدای نوجوون

Seyyed Reza
0


من توی این پادکست توی هر اپیزود یا به صورت تنها یا به حضور مهمان راجع به موضوعات مختلف که راجب نوجوون هاست یا به اونها مربوط میشه و در آینده به کارشون میاد صحبت میکنیم Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

https://redl.ink/sedayenojavoonpod